Dosadx 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dosadx 50EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb (BPMC) (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa