Dorter 250WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dorter 250WP

  • Hoạt chất: Oxolinic acid 200g/kg + Salicylic acid 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH An Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá/lúa