Doright 600FS – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Doright 600FS

Doright 600FS

  • Hoạt chất: Carbendazim 250g/l + Imidacloprid 250 g/1 + Thiram 100 g/1
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHPI Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    Xử lý hạt giống trừ bệnh lúa von, rầy nâu, bọ trĩ/ lúa