Đồng Hocmon 24.5SG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Đồng Hocmon 24.5SG

Đồng Hocmon 24.5SG

  • Hoạt chất: Copper sulfate (Tribasic) (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóc Môn
  • Đối tượng phòng trừ:

    đốm mắt cua/ thuốc lá