Donacol super 700WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Donacol super 700WP

Donacol super 700WP

  • Hoạt chất: Propineb (min 80%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM-DV Quỳnh Giao
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thán thư/xoài