Domectin 605EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Domectin 605EC

Domectin 605EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl 550g/l + Cypermethrin 55g/l
  • Tổ chức đăng ký: PT. Sari Kresna Kimia
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/hồ tiêu, cà phê