Domark 40 ME – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Domark 40 ME

  • Hoạt chất: Tetraconazole (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Isagro S.p.A Centro Uffici S. Siro, Italy
  • Đối tượng phòng trừ:

    rỉ sắt/ cà phê, hoa cúc