Dolalya 525SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Dolalya 525SC

Dolalya 525SC

  • Hoạt chất: Tebuconazole 125g/l + Tricyclazole 400g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/lúa