Dolagan 25EC, 55.5EC, 55.5WG, 99.9WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dolagan 25EC, 55.5EC, 55.5WG, 99.9WG

Dolagan 25EC, 55.5EC, 55.5WG, 99.9WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 24g/l, (55g/l), (55g/kg), (99g/kg) + Matrine 1g/l, (0.5g/l), (0.5g/kg), (0.9g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP ND Quốc tế Nhật Bản
  • Đối tượng phòng trừ:

    25EC: Sâu cuốn lá/lúa, sâu tơ/ bắp cải, sâu vẽ bùa/ cam, bọ cánh tơ, rầy xanh, nhện đỏ/chè 55.5EC, 99.9WG: nhện gié, sâu cuốn lá/lúa 55.5WG: sâu cuốn lá/lúa