Dohazol 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Dohazol 250SC

Dohazol 250SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole 30g/l + Tricyclazole 220g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP KT Dohaledusa
  • Đối tượng phòng trừ:

    khô vằn/lúa