Dofine 0.5SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dofine 0.5SL

  • Hoạt chất: Physcion
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Đồng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Phấn trắng/ bí đao