Dofama 77EC, 120WG, 120EC, 150WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dofama 77EC, 120WG, 120EC, 150WG

Dofama 77EC, 120WG, 120EC, 150WG

  • Hoạt chất: Abamectin 22g/l (40g/kg), (40g/l), (50g/kg) + Emamectin benzoate 55g/l (80g/kg), (80g/l), (100g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Đồng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    77EC, 120WG: sâu cuốn lá/lúa 120EC, 150WG: Nhện đỏ/cam, nhện gié/lúa