Dofacar 5GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dofacar 5GR

  • Hoạt chất: Carbosulfan (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Đồng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Tuyến trùng/ cà phê