Dofaben 22EC, 40EC, 50WG, 70EC, 100EC, 100WG, 150WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dofaben 22EC, 40EC, 50WG, 70EC, 100EC, 100WG, 150WG

Dofaben 22EC, 40EC, 50WG, 70EC, 100EC, 100WG, 150WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Đồng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    22EC, 40EC, 50WG, 70EC, 100WG : sâu cuốn lá/ lúa100EC, 150WG: Nhện đỏ/cam, bọ trĩ/nho, sâu cuốn lá/ lúa