Docytox 450EC, 680EC 40EC, 60EC, 700EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Docytox 450EC, 680EC 40EC, 60EC, 700EC

Docytox 450EC, 680EC 40EC, 60EC, 700EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 35% (580g/l) + Cypermethrin(50%), (550g/l)+ Cypermethrin 5% (10%),(150g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    40EC: sâu đục thân/ ngô60EC: sâu cuốn lá/ lúa, rệp sáp/cà phê700EC: rầy nâu, sâu cuốn lá/lúa; rệp sáp/cà phê