Doctor 5ME, 5SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Doctor 5ME, 5SC

Doctor 5ME, 5SC

  • Hoạt chất: Hexaconazole (min 85 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH BVTV Đồng Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    5ME: khô vằn/ lúa 5SC: Lem lép hạt/ lúa