Do.One 180SC, 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Do.One 180SC, 250SC

Do.One 180SC, 250SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 150g/l (200g/l) + Hexaconazole 30g/l (50g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đồng Xanh
  • Đối tượng phòng trừ:

    180SC: khô vằn/ lúa 250SC: rỉ sắt/ cà phê; thán thư/ điều, ớt; khô vằn, đạo ôn, vàng lá chín sớm, lem lép hạt/lúa; nấm hồng, vàng rụng lá/cao su, thối quả/cam