Dizorin super 55EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dizorin super 55EC

Dizorin super 55EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 480g/l + Imidacloprid 70g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu, sâu cuốn lá, rầy lưng trắng/lúa; rệp sáp/hồ tiêu, cà phê