Dizorin 35 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dizorin 35 EC

Dizorin 35 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 50 g/l + Dimethoate 300g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH – TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít, sâu keo, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa; rệp, bọ trĩ/ đậu tương