Divino 250EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Divino 250EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/lúa