Divine 180SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Divine 180SC

Divine 180SC

  • Hoạt chất: Indoxacarb 150g/l + Lambda-cyhalothrin 30g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP CN Hóa chất Nhật Bản Kasuta
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/ lúa