Disulfan 600EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Disulfan 600EC

Disulfan 600EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Lambda-cyhalothrin 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa