Disco 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Disco 750WP

  • Hoạt chất: Thiophanate-methyl350g/kg + Tricyclazole 400g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Đạo ôn/ lúa, phấn trắng/hoa hồng