Discid 25EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Discid 25EC

  • Hoạt chất: Deltamethrin (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Việt Thắng
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu khoang/ lạc, sâu cuốn lá/ lúa