Director 70EC, 140EC, 140WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Director 70EC, 140EC, 140WP

Director 70EC, 140EC, 140WP

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron 50g/l (100g/l), (100g/kg) + Emamectin benzoate 20g/l (40g/l), (40g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Khánh Phong
  • Đối tượng phòng trừ:

    70EC: Sâu tơ/ bắp cải, nhện đỏ/ ớt, sâu cuốn lá/ lúa, bọ trĩ/hoa lay ơn140EC, 140WP: sâu cuốn lá/ lúa