Dipoxim 80 SP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Dipoxim 80 SP

Dipoxim 80 SP

  • Hoạt chất: Dalapon (min 85%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ mía, xoài, vùng đất chưa canh tác