Dipel 6.4WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Dipel 6.4WG

  • Hoạt chất: Bacillus thuringiensis var.kurstaki
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất Sumitomo Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ/ bắp cải, bọ xít muỗi, sâu cuốn lá/ chè