Diophos 666EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Diophos 666EC

Diophos 666EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 425g/l + Deltamethrin 36g/l + Quinalphos 205g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Hòa Bình
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa