Diony 75 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Diony 75 EC

  • Hoạt chất: Fenobucarb 30% + Phenthoate 45%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa