Diof 5DP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Diof 5DP

  • Hoạt chất: Brodifacoum (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Enasa Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    Chuột/ đồng ruộng