Diny 20WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Diny 20WP

  • Hoạt chất: Dinotefuran (min 89%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa