Dimecide 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dimecide 40 EC

Dimecide 40 EC

  • Hoạt chất: Dimethoate (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Agrimatco Vietnam Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ xít/ lúa