Difusan 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Difusan 40 EC

Difusan 40 EC

  • Hoạt chất: Edifenphos 200g/l + Isoprothiolane 200g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa