Difit 300EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Difit 300EC

  • Hoạt chất: Pretilachlor
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng