Dietcomam 65EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Dietcomam 65EC

Dietcomam 65EC

  • Hoạt chất: Butachlor (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Long An
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng