Diệt rầy 277WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Diệt rầy 277WP

Diệt rầy 277WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 77g/kg + Metolcarb (min 98%) 200g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Phong Phú
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/Lúa