Diditox 40 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Diditox 40 EC

Diditox 40 EC

  • Hoạt chất: Cypermethrin 30g/l + Dimethoate 370g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa, rệp sáp/ cà phê