Dichest 111WP, 160WG, 260SC, 300WP, 370SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dichest 111WP, 160WG, 260SC, 300WP, 370SC

Dichest 111WP, 160WG, 260SC, 300WP, 370SC

  • Hoạt chất: Dinotefuran 0.1g/kg (10g/kg), (10g/l), (200g/kg), (20g/l) + Imidacloprid 110.9g/kg (150g/kg), (250g/l), (100g/kg), (350g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ
  • Đối tượng phòng trừ:

    111WP, 160WG, 260SC, 370SC : Rầy lưng trắng/ lúa300WP: Rầy nâu/lúa