Dibatox 10EC, 20EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dibatox 10EC, 20EC

Dibatox 10EC, 20EC

  • Hoạt chất: Fenvalerate (min 92 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH XNK Qu ốc tế SARA
  • Đối tượng phòng trừ:

    10EC: sâu keo/ lúa, sâu cuốn lá/ lạc, rệp sáp/ cà phê 20EC: sâu cuốn lá, sâu keo/ lúa; sâu cuốn lá/lạc; rệp sáp/ cà phê