Dibafon 5GR, 200SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dibafon 5GR, 200SC

Dibafon 5GR, 200SC

  • Hoạt chất: Carbosulfan (min 93%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học Mùa màng Anh-Rê
  • Đối tượng phòng trừ:

    5GR: tuyến trùng/ mía200SC: rệp sáp/ cà phê