Diazol 10GR, 50EW, 60 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Diazol 10GR, 50EW, 60 EC

Diazol 10GR, 50EW, 60 EC

  • Hoạt chất: Diazinon (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    10GR: sâu đục thân/ lúa, cà phê50EW: sâu cuốn lá, sâu đục thân, nhện gié/ lúa; mọt đục cành/cà phê 60EC: sâu đục thân/ ngô, sâu xanh/ lạc