Dhajapane 180SC, 205WP, 235WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dhajapane 180SC, 205WP, 235WP

Dhajapane 180SC, 205WP, 235WP

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 30g/l (85g/kg), (115g/kg) + Indoxacarb 1150g/l (20g/kg), (120g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    180SC, 235WP: Sâu cuốn lá/ lúa 205WP: Sâu đục thân/ lúa