Dersi-s 2.5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Dersi-s 2.5EC

Dersi-s 2.5EC

  • Hoạt chất: Deltamethrin (min 98 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Jia Non Biotech(VN)
  • Đối tượng phòng trừ:

    bọ trĩ, bọ xít muỗi/ điều; sâu cuốn lá/ lúa