Denton 25SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Denton 25SC

  • Hoạt chất: Quinclorac (min 99 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Kiên Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng