Define 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Define 500SC

Define 500SC

  • Hoạt chất: Diafenthiuron (min 97 %)
  • Tổ chức đăng ký: Sundat (S) PTe Ltd
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ/ bắp cải