Dầu trừ mối M- 4 1.2SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » Dầu trừ mối M- 4 1.2SL

Dầu trừ mối M- 4 1.2SL

  • Hoạt chất: Beta-naphthol 1% + Fenvalerate 0.2%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    trừ mối trong kho bảo quản gỗ