Đầu trâu Bi-sad 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Đầu trâu Bi-sad 30EC

Đầu trâu Bi-sad 30EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Bình Điền MeKong
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu cuốn lá/lúa