Dasuwang 30EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Dasuwang 30EC

Dasuwang 30EC

  • Hoạt chất: Difenoconazole 15% + Tebuconazole 15%
  • Tổ chức đăng ký: FarmHannong Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    đốm lá/ lạc