Daric 300SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Daric 300SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 250g/l + Hexaconazole 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóc Môn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Vàng rụng lá/ cao su, khô vằn/lúa, rỉ sắt/ cà phê; thán thư/xoài