Daone 25WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Daone 25WP

  • Hoạt chất: Chitosan 20g/kg + Nucleotide 5g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    Thán thư quả/vải; lem lép hạt, đạo ôn/lúa